Toepassen van kunststofvezels
Technische voordelen

Technische voordelen

Hieronder zijn de technische voordelen van vezelbeton ten opzichte van traditionele (staal) wapening benoemd. De toepassing van vezelbeton is uitgebreid en gedurende meerdere jaren getest. Testen betreffen doorbuiging, alkalibestandheid, kruip, nascheurgedrag en afspatting. In de testen zijn de prestaties van constructieve kunststofvezels vergeleken met staalvezels en traditionele staalwapening.

Vergroten van de buig- en treksterkte
De buig-treksterkte wordt vergroot door hoge E- modules van de constructieve kunststofvezels. Afhankelijk van het type vezel kan de E-modules een waarde hebben van ruim 11 GPa. Dit resulteert tevens in de mogelijkheid dat staalwapening deels of geheel kan worden vervangen.

Vezel is bestand tegen agressief milieu (zuur en alkali bestand)
De kunststofvezels zijn op basis van het materiaal polyolefine. Hierdoor zijn ze chemisch inert. Ze worden, in tegenstelling tot staal, niet aangetast door zouten en zuren.

Roestvrij betonoppervlak (geen corrosie)
Dit hangt samen met het feit dat de vezels chemisch inert zijn. Er is hierdoor geen kans op corrosie vorming wat resulteert in een roestvrij betonproduct.

Verbetering technische eigenschappen (parameters) van beton
Door het grote aantal vezels per m³ wordt de betonmatrix verbeterd en zal ook een groot aantal eigenschappen van de beton worden verbeterd.

Flexibel en daardoor beter verwerkbaar
Door de vorm en flexibiliteit van de vezels zijn deze uitermate goed te verwerken in de betonmortel en hebben de vezels nagenoeg geen invloed op de consistentie van de betonmortel. Dit zorgt er tevens voor dat er geen beperkingen zijn m.b.t. oppervlakte bewerking. Alle oppervlaktebewerking- en afwerkingen zijn mogelijk.

Geen aanpassingen nodig van betonreceptuur
De toepassing van de vezels heeft geen invloed op de beton-technologische samenstelling. Door de vorm en flexibiliteit van de vezels zijn deze uitermate goed te verwerken in de betonmortel en hebben de vezels nagenoeg geen invloed op de consistentie van de betonmortel.

Betere CO2-prestatie dan staal (70% minder CO2 uitstoot)
De productie van de kunststofvezels vraagt minder energie waardoor de CO2-prestatie beter is dan die van staal. Voor de constructieve kunststofvezel Concrix is tevens een Life Cycle Assessment (LCA) opgesteld. Wat resulteert in een MRPI®/EPD-certificaat. Dit helpt gebruikers in het aantonen van hun milieuprestatie.

Geen letselgevaar van de vezel
Door de vorm en flexibiliteit is er geen letselgevaar voor mens en dier.

Combinatie met traditionele wapening mogelijk
In enkele gevallen, waar onze vezels onvoldoende de krachten kunnen opnemen en/of waar de wapeningsdekking in het geding komt, kan met een hybride oplossing gewerkt worden.

Statische berekeningen mogelijk conform EUROCODE 2 (dit in tegenstelling tot andere kunststofvezels)
De constructieve kunststofvezels van Contec Fiber AG® zijn het enige soort kunststofvezels waar berekeningen conform EUROCODE 2 mee mogelijk zijn.