Toepassen van kunststofvezels
Technische voordelen


Technische voordelen

Ontdek de technische voordelen van vezelbeton ten opzichte van traditionele wapening en staalvezels. De toepassing van vezelbeton is uitgebreid en gedurende meerdere jaren getest. Testen betreffen doorbuiging, alkalibestandheid, kruip, nascheurgedrag en afspatting. In de testen zijn de prestaties van constructieve kunststofvezels vergeleken met staalvezels en traditionele staalwapening.

Vergroten van de buig- en treksterkte

De buig-treksterkte wordt vergroot door hoge E-modules van de constructieve kunststofvezels. Afhankelijk van het type vezel kan de E-modules een waarde hebben van ruim 11 GPa. Dit resulteert in de mogelijkheid dat wapeningsstaal deels of geheel kan worden vervangen.

Kunststofvezels zijn chemisch inert

De kunststofvezels zijn op basis van het materiaal polyolefine. Hierdoor zijn ze chemisch inert. De vezels worden, in tegenstelling tot staal, niet aangetast door zouten en zuren. Geen kans op corrosievorming wat resulteert in een roestvrij en duurzamer betonproduct.

Flexibel en licht materiaal

De kunststofvezels zijn flexibel en licht. Hierdoor zijn er geen beperkingen m.b.t. oppervlakte- bewerking en afwerking. Daarnaast vormt het geen letselgevaar voor mens en dier door het zachte materiaal.

Verbetering technische eigenschappen (parameters) van beton

Door het grote aantal vezels per m3 wordt de betonmatrix verbeterd en zal ook een groot aantal eigenschappen van de beton worden verbeterd.

Statische berekeningen mogelijk conform EUROCODE 2

Deze constructieve kunststofvezels zijn het enige soort kunststofvezels waar berekeningen conform EUROCODE 2 mee mogelijk zijn. De statische berekeningen worden kosteloos opgesteld.

Geen aanpassingen nodig van betonreceptuur

De toepassing van de vezels heeft geen invloed op het betonreceptuur. Door de vorm en flexibiliteit van de vezels zijn deze uitermate goed te verwerken in de betonmortel en hebben de vezels nagenoeg geen invloed op de consistentie van de betonmortel.

Betere CO2-prestatie dan staal

De productie van de kunststofvezels vraagt minder energie waardoor de CO2-prestatie beter is dan die van staal. Voor de constructieve kunststofvezel Concrix is tevens een Life Cycle Assessment (LCA) opgesteld. Wat resulteert in een MRPI®/EPD-certificaat. Dit helpt gebruikers in het aantonen van hun milieuprestatie.

Hybride-oplossingen met staal mogelijk

In enkele gevallen, waar onze vezels onvoldoende de krachten kunnen opnemen en/of waar de wapeningsdekking in het geding komt, kan met een hybride oplossing gewerkt worden.

Wapening tot in de hoeken

De kunststofvezels verspreiden zich evenredig door het betonproduct. Hierdoor zijn de hoeken en randen gewapend en wordt er een duurzamer betonproduct gecreëerd. Minimaliseer o.a. de kans op transportschade.