Nieuwsbrief Juni.

Recent project in Dronten.
Hier is de Durus EasyFinish in een bussluis gebruikt. Verwerking bleek nog beter te gaan dan met eerder toegepaste vezels.

Grote voordeel van toepassing van de kunststofvezels is, dat staal achterwege kan blijven (dus milieuvriendelijker), driedimensionale wapening gerealiseerd wordt èn kostenbesparingen behaald kunnen worden.

Het project is uitgevoerd door Schagen Infra.