Samen werken
aan een duurzame toekomst

Maatschappelijk verantwoord

Binnen Nederland maar ook Europa wordt het Life Cycle Assesment (LCA) steeds belangrijker. Dit is een methode die wordt gebruikt om de totale milieubelasting van een project en/of product te bepalen, gedurende de gehele termijn(cyclus). Het wordt ook wel ‘wieg tot graf analyse’ genoemd. Allereerst wordt onderzocht welke grondstoffen er worden geselecteerd voor de productie. Daarna wordt er onderzocht hoe de productie verloopt, bijvoorbeeld hoe het energie- en/of brandstofverbruik van de machines is. Na de productie wordt er onderzocht hoe de bouw of assemblage verloopt. In de laatste fase van de cyclus wordt er onderzocht hoe arbeidsintensief het onderhoud en/of gebruik van de producten is.

Steeds meer bedrijven maken gebruik van de CO2-prestatieladder om inzicht te krijgen in het energieverbruik en de CO2-emissie, om vervolgens te kunnen verminderen. Zo realiseren veel bedrijven met behulp van deze CO2-prestatieladder een energiebesparing van 10% binnen 1 tot 2 jaar en 20-25% binnen 5 jaar. Aan de hand van het verzamelen van informatie over energieverbruik, brandstofverbruik en afval, kunnen kwantitatieve doelen worden opgesteld om besparingen te realiseren.

Contec Fiber AG is de producent van ons innovatieve synthetische constructieve kunststofvezel. Het eerste type kunststofvezel is voorzien van een CE-markering volgens de richtlijnen van EN14889-2. Een belangrijke factor van het gebruik van constructieve kunststofvezels zijn de financiële voordelen; door het verminderen van arbeidsuren en reduceren of zelfs elimineren van staalgebruik. Maar hier kunnen ook voordelen ten aanvang van het milieu worden gekoppeld. Zoals bijvoorbeeld transportkosten; minder gewicht en opslagplaats zorgt ervoor dat er meer tegelijkertijd vervoert kan worden. en dat het brandstofverbruik daalt. Dit kan worden gekoppeld aan de CO2-prestatieladder.

Daarnaast zijn de constructieve kunststofvezels uitvoerig getest en beproefd op het gebied van duurzaamheid. Het is namelijk niet enkel een kwestie van kostenbesparing, maar ook van maatschappelijk verantwoord ondernemen wanneer er duurzaam wordt geproduceerd. Neem als voorbeeld havenkades. Met traditionele staalwapening is de levensduur van betonnen kades relatief kort. Dit komt doordat het (zoute) water de staalwapening aantast en corrosie veroorzaakt. Hierdoor moeten de kades om de zoveel tijd worden vervangen. Wanneer hier in plaats van staalwapening, kunststofvezelwapening wordt ingezet wordt de levensduur en hiermee de duurzaamheid aanzienlijk verhoogd.