Samen werken
aan een duurzame toekomst


Maatschappelijk verantwoord

Binnen Nederland, maar ook Europa, worden milieuaspecten steeds relevanter. Zo ook bij aanbestedingen. Echter is aantoonbaarheid essentieel. De aantoonbaarheid is gebaseerd op de Life Cycle Assessment (LCA). Dit is een wetenschappelijk methode om de milieu-impact van producten van winning tot afdanking te analyseren. De milieu-informatie wordt door deskundige bureaus getoetst en gecontroleerd. De constructieve kunststofvezel Concrix® is de enige die beschikt over een LCA en deze vezel is vervolgens voorzien van een MRPI®/EPD-certificaat. Dit dient onder andere als input voor berekeningen in het kader van de CO2-prestatieladder.

Steeds meer bedrijven maken gebruik van de CO2-prestatieladder om inzicht te krijgen in het energieverbruik en de CO2-emissie, om vervolgens te kunnen verminderen. Zo realiseren veel bedrijven met behulp van deze CO2-prestatieladder een energiebesparing van 10% binnen 1 tot 2 jaar en 20-25% binnen 5 jaar. Aan de hand van het verzamelen van informatie over energieverbruik, brandstofverbruik en afval, kunnen kwantitatieve doelen worden opgesteld om besparingen te realiseren.

Contec Fiber AG is de producent van onze innovatieve constructieve kunststofvezels. De kunststofvezels zijn voorzien van een CE-markering volgens de richtlijnen van EN14889-2. Een belangrijke factor van het gebruik van constructieve kunststofvezels zijn de financiële voordelen; door het verminderen van arbeidsuren en reduceren of zelfs elimineren van staalgebruik. Maar hier kunnen ook voordelen ten aanvang van het milieu worden gekoppeld. Zoals transport; minder gewicht en opslagplaats zorgt ervoor dat er meer tegelijkertijd vervoerd kan worden. En dat het brandstofverbruik daalt. Dit kan worden gekoppeld aan de CO2-prestatieladder.

Daarnaast zijn de constructieve kunststofvezels uitvoerig getest en beproefd op het gebied van duurzaamheid. Het is namelijk niet enkel een kwestie van kostenbesparing, maar ook van maatschappelijk verantwoord ondernemen wanneer er duurzaam wordt geproduceerd. Neem als voorbeeld havenkades. Met traditionele staalwapening is de levensduur van betonnen kades relatief kort. Dit komt doordat het (zoute) water de staalwapening aantast en corrosie veroorzaakt. Hierdoor moeten de kades om de zoveel tijd worden vervangen. Wanneer hier in plaats van staalwapening, kunststofvezelwapening wordt ingezet wordt de duurzaamheid aanzienlijk verbeterd.