Toepassen van kunststofvezels
financiële voordelen


Financiële voordelen

Door het toepassen van constructieve kunststofvezels kunnen er meerdere financiële voordelen worden gerealiseerd.

Reduceren of vervangen van wapeningsstaal

Constructieve kunststofvezels zijn dankzij hoge E-modules in staat om traditionele staalwapening deels of geheel te vervangen. De mogelijkheid wordt aangetoond door statische berekeningen conform EUROCODE 2. Per toepassing wordt berekend welke type kunststofezel het meest geschikt is en in welke mate het wapeningsstaal vervangen kan worden.

Sterke reductie van de productietijd

Het aanbrengen van staalwapening, zoals het leggen van netten, is arbeidsintensief en dus kostbaar. Deze arbeidsintensieve bezigheden komen te vervallen wanneer men constructieve kunststofvezels toepast. Deze worden in het betonmengsel gemengd op de betoncentrale. Zo kan de productietijd met vele uren, dagen of weken worden teruggebracht. En daarmee wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd.

Reductie van logistieke kosten

Het vervoer en de opslag van staal neem hogere kosten met zich mee dan kunststofvezels. Niet alleen is het gewicht van staal veel hoger met als gevolg hogere transportkosten, maar ook is de benodigde opslagruimte van staal groter dan in het geval van kunststofvezels.

Verhoging van de duurzaamheid van het betonproduct

Constructieve kunststofvezels zijn chemisch inert. Hierdoor zal er geen corrosievorming optreden. Daarnaast wordt een betonproduct tot in de hoeken gewapend, waardoor de kans op transportschade geminimaliseerd wordt. Door het creëren van een duurzamer betonproduct worden de onderhouds- en afkeurkosten verlaagd.

Optimale toepassing door statische berekeningen

In samenwerking met partners, waaronder Contec Fiber AG, worden per project berekeningen gemaakt om het juiste type kunststofvezel met de vereiste dosering te kunnen adviseren. Deze berekeningen (conform EUROCODE 2) zorgen ervoor dat niet meer dan nodig gedoseerd hoeft te worden en dat toch aan de gewenste eisen wordt voldaan.

Realiseer fictieve kortingen

Voor de constructieve kunststofvezel Concrix is een Life Cycle Assessment (LCA) opgesteld. Wat resulteert in een MRPI®/EPD-certificaat. Dit helpt gebruikers in het aantonen van hun milieuprestatie. Dit kan bij aanbestedingen leiden tot fictieve kortingen.