Financiële voordelen

De kostenvoordelen door het gebruik van constructieve kunststofvezels wordt door de volgende aspecten bereikt.

Sterke kostenreductie door verminderen of geheel vervangen van de staalwapening
Constructieve kunststofvezels zijn dankzij hoge E-modules in staat om de huidige traditionele staalwapening deels of geheel te vervangen. Dit gebeurt aan de hand van berekeningen conform EUROCODE 2. Per toepassing wordt berekend welk type kunststofvezel het best toepasbaar is, en in welke mate staalwapening kan worden vervangen (geheel of deels).

Sterke reductie van de productietijd  (minder arbeidsintensief)
Het aanbrengen van staalwapening, zoals het leggen van netten, is arbeidsintensief en dus kostbaar. De netten moeten worden gevlochten en daarna worden aangebracht. Deze arbeidsintensieve bezigheden komen te vervallen wanneer men gebruik maakt van constructieve kunststofvezels die namelijk eenvoudig in het beton te mengen zijn. Zo kan de productietijd met vele uren, dagen of weken worden teruggebracht. En daarmee wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd.

Minder logistieke kosten (gewicht en ruimte winst t.o.v. staalwapening)
Het spreekt voor zich, dat het vervoer en de opslag van staal hogere kosten met zich meebrengen dan in het geval van kunststofvezels. Niet alleen is het gewicht van staal veel hoger met als gevolg hogere transportkosten, maar ook is de benodigde opslagruimte van staal groter dan in geval van kunststofvezels. Ook dat leidt tot hogere kosten.

Verhoging van de duurzaamheid/levensduur van het betonproduct
Misschien kent u het wel, het fenomeen dat betonnen vloeren bij tankstations roestig ogen. Hoe dit kan? Staalwapening is gevoelig voor corrosie. Niet alleen is dit een afknapper voor het oog, maar het is bovendien milieuvervuilend. Door gebruik te maken van constructieve kunststofvezels bij de wapening van (bijvoorbeeld) betonnen vloeren kunnen dergelijke negatieve aspecten worden voorkomen.

Optimale toepassing door statische berekeningen
In samenwerking met Contec Fiber AG worden per project berekeningen gemaakt om het juiste type kunststofvezel met de vereiste dosering te kunnen adviseren. Deze berekeningen (conform EUROCODE 2) zorgen ervoor dat niet meer dan nodig gedoseerd hoeft te worden en dat toch aan de gewenste eisen wordt voldaan.

Minder afval/afkeur door transportschade (vergeleken met traditionele wapening)
Niet onbekend is het probleem, dat tijdens transport hoeken en randen van prefabelementen afbreken. Dergelijke transportschade kan zich voordoen, omdat de hoeken geen wapening bevatten. Wanneer constructieve kunststofvezels worden toegepast, dan is het element door en door gewapend. Dus ook de hoeken zijn versterkt waardoor transportschade geminimaliseerd wordt. Dat leidt tot een duurzamer product én  kostenbesparing.

Lagere onderhoudskosten
Door de toepassing van constructieve kunststofvezels wordt het betonproduct duurzamer. Onder andere doordat de vezels chemisch inert zijn. Een duurzamer betonproduct resulteert in lagere onderhoudskosten.