De constructieve kunststofvezel voor betonvloeren en buitenterreinen
Fibrofor High Grade


Het economische en technische alternatief voor staalvezels en wapeningsstaal

Fibrofor High Grade

Fibrofor High Grade vezelbeton biedt uitstekende mogelijkheden om staal deels of geheel te vervangen in industriële vloeren, vloerdelen, wanden en bij prefabbeton. Door de homogene verdeling van de vezels wordt de slijtvastheid van het betonoppervlak verhoogd. Vooral bij industrievloeren is dat van groot belang. Verhoog de buig- en treksterkte van het beton door toevoeging van de Fibrofor High Grade. Verbeter de krimpeigenschappen van pas gestort beton. Realiseer een hogere betondichtheid en beton met een minimum aan microscheuren. Lees hieronder de voordelen, mogelijkheden en toepassingsgebieden van deze constructieve kunststofvezel.

Enkele voordelen:

  • Kostenverlaging door eliminatie / reductie van wapeningsstaal;
  • Minder tot geen arbeidskosten die gemoeid gaan met wapeningsstaal;
  • Minimaliseer de kans op plastische krimpscheuren;
  • Chemisch inert wat resulteert in een duurzamer betonproduct;
  • Makkelijk te doseren en te mengen;
  • Kosteloos statische berekeningen volgens Eurocode 2.

Hoe ziet het proces eruit?

Aanzienlijk lagere wapeningskosten
Door het traditionele wapeningsstaal deels of geheel te vervangen, dalen de wapeningskosten aanzienlijk. Bovendien vervallen de arbeids- en handlingskosten die gepaard gaan met het wapeningsstaal. De mogelijkheid om tevens voegarm te werken vermindert bovendien de werkzaamheden die gepaard gaan met het aanbrengen van voegen.

Eenvoudig in gebruik
De kunststofvezels kunnen probleemloos worden ingemengd en verdelen zich gelijkmatig in het beton. Alle wijzen van oppervlaktebehandeling zijn mogelijk, omdat de kunststofvezels zich zeer goed in de oppervlakken laten verwerken.

Duurzaam en onderhoudsvrij
Polyolefine vezels zijn bestand tegen zouten, zuren en agressieve vloeistoffen. Er zal geen betonrot optreden waardoor men een duurzaam betonproduct realiseert. Bij voegarme vloeren wordt de hoeveelheid noodzakelijke onderhoud geminimaliseerd.

Buigtrekstrekte
De buigtrekstrekte wordt door toevoeging van Fibrofor High Grade aanzienlijk verhoogd (tot 28%). Deze parameters worden voor statische metingen gebruikt en landspecifiek toegepast. De maatgevende parameter wordt bepaald in een buigtestserie van 6 testbalken. De testbalken hebben afmetingen van 150 x 150 x 550 mm (volgens EN 12390-5) en worden conform gebruikelijke testwijze belast.

De gemiddelde buigtreksterkte na 28 dagen in N/mm2
Responsive image

Druksterke
De druksterkte van het beton wordt enigszins beïnvloed door de toevoeging van Fibrofor High Grade. Het wijkt echter slechts licht af van de druksterkte van conventioneel beton. De druksterkte is vergelijkbaar met die van andere conventionele vezelversterkte betonsoorten.

De gemiddelde druksterkte na 28 dagen in N/mm2
Responsive image

Krimpscheurgedrag van pas gegoten beton
Het testen van het krimpscheurgedrag van pas gegoten beton door middel van de krimpring test is gebaseerd op de strengste onderzoekscriteria. Onderzoek heeft uitgewezen dat vezelbeton waarin Fibrofor High Grade gebruikt wordt, 85% minder krimpscheuren vertoont dan conventionele betonsoorten uit de FS2 klasse. Dit betekent dat beton versterkt met Fibrofor High Grade een hogere betondichtheid heeft met een minimum aan microscheuren; hetgeen resulteert in kortere bouwtijden.

Krimpscheurgedrag van pas gegoten vezel beton uit de FS2 klasse (testduur 5 uren)
Responsive image

Krimpeigenschappen
Fibrofor High Grade is onder andere in staat de krimpeigenschappen van pas gestort beton te verbeteren gedurende het uitharden. Dit is één van de belangrijkste eigenschappen van de High Grade kunststofvezels. In dit geval is het toepassen van gefibrilleerde High Grade kunststofvezels aan te bevelen omdat deze door hun gunstige eigenschappen de krimp van het betonmengsel minimaliseren. Onderzoek heeft uitgewezen dat toevoeging van 1 kg Fibrofor High Grade per kubieke meter beton eigenschappen oplevert die de toevoeging van een dubbele hoeveelheid andere vezels zou vereisen. Het moet hierbij opgemerkt worden dat de toevoeging van een dergelijke hoeveelheid vezels een merkbaar effect kan hebben op de druksterkte.

Vezelbeton met Fibrofor High Grade en standaard beton Vezeldosering 1 kg /m3
Responsive image

Vezelbeton met conventionele gefibrilleerde vezels en standaard beton. Vezeldosering 1.8 kg/m3
Responsive image

Waterdoordringdiepte
Fibrofor High Grade vermindert de diepte tot waar het water doordringt in de betonmassa. Het proefobject bestond uit beton met hulpstoffen 0/16, 350kg/m3 CEM I 32.5 en 0.9% plastificeerder. De water tot cement verhouding was 0.38. De druksterkte werd vastgesteld op 59.3 N/mm2 voor het standaard beton en 66.2 N/ mm2 voor beton versterkt met Fibrofor High Grade (test druk: 0.8 MPa). Het tegenoverstaande schema toont dat de diepte tot waar het water doordringt in het beton tot meer dan 25% afneemt wanneer Fibrofor High Grade gebruikt wordt.

Responsive image

Trekeigenschappen
De vezels die het beton versterken moeten voldoende ingebed en verankerd worden in de betonstructuur. Dit om onder belasting de gunstige eigenschappen van de vezels te behouden. Monofilament vezels met een glad oppervlak hebben echter een beperkt houvast. De speciale eigenschappen van Fibrofor High Grade maken dat deze vezel wel optimaal tot zijn recht komt in deze situatie. Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Fibrofor High Grade een optimale verbindingssterkte en een aantrekkelijk aantal verbindingskarakteristieken heeft. De illustraties laten de richting van de krachten op de vezel zien en de verdeling van deze krachten wanneer er op de vezel een trekspanning wordt uitgeoefend.

Responsive image

Responsive image

Downloads
Technisch blad Fibrofor High Grade
Veiligheidsblad Fibrofor High Grade
Brochure Fibrofor High Grade

Bekijk ook onze andere productenFibrofor Green

Fibrofor Green

De natuurlijke, CO2-neutrale, krimpvezel vermindert op een efficiënte wijze plastische krimpscheuren.

Lees meer »

Fibrofor Diamond

Fibrofor Diamond

De constructieve kunststofvezel geschikt voor betonvloeren en buitenverhardingen met een hogere belasting.

Lees meer »

Fibrofor Diamond

Concrix

De constructieve kunststofvezel geschikt voor betonproducten waar hoge eigen worden gesteld op statisch vlak, zoals prefab.

Lees meer »