Circulariteit

Circulariteit

Het circulaire aspect van onze constructieve kunststofvezels is voor een deel reeds beoordeeld en er worden verdere testen gedaan. Dit thema begint bij de vraag of de vezels te scheiden zijn van het betonmateriaal. Door het breken van het beton komen de kunststofvezels los van het materiaal (zand, grind en cement).

Na het breken van het beton kunnen de kunststofvezels middels water en/of windshifters gescheiden worden van het betonmateriaal. De relatie tussen de korrelgrootte en het loskomen van de vezels van het materiaal wordt verder onderzocht. Na het scheiden zijn kunststofvezels opnieuw toe te passen in het beton of her te gebruiken voor andere doeleinden.

scheiden1

Normen

Er is een aantal normen waarin wordt aangegeven dat er in beton- menggranulaat een percentage “verontreiniging” wordt geaccepteerd. In de betonnormen NEN 206-1 en NEN 8005 is het een en het ander vastgelegd. 20% van het toeslagmateriaal mag zonder probleem vervangen worden door menggranulaat. Alleen bij beton dat geleverd moet worden onder CUR 100 (oftewel schoonbeton) worden er specifieke eisen gesteld aan het toeslagmateriaal.

Constructieve kunststofvezels zijn chemisch inert en niet schadelijk. Wanneer deze vezels in het menggranulaat zitten dan vormt dit geen risico.

Meer informatie of een kennismakingsgesprek?