Economisch, duurzaam, innovatief en technisch beproefd.

We zijn al meer dan 30 jaar actief met betontechnologie. Het is onze kerncompetentie. De nieuwste inzichten en ervaringen uit onderzoek en ontwikkeling worden continu toegepast en ingezet ten behoeve van onze vezelproducten. Daar staan we voor.

Vezelbetontechnologie – onze kerncompetentie

Vezelbeton als het mogelijk is, staalwapening als het niet anders kan. Traditionele betonwapeningsmethoden brengen zoals bekend hoge kosten met zich mee. Denk aan het transport naar de bouwplaats en het bewerken en toepassen van het staal. Minder werken met staal beperkt het aantal ongevallen en risico’s voor medewerkers. In toepassingsgebieden waarbij onze vezels voor de constructieve wapening worden ingezet, is staal grotendeels of volledig overbodig.

Door de toepassing van Fibrofor®- of Concrix®vezels kunnen de bouwkosten aanmerkelijk worden beperkt en wordt bijgedragen aan duurzaamheid (CO2 footprint)

Zowel in beton als in mortel komen micro- en macrovezels van kunststof in de plaats van constructieve staalwapening, die moeilijker aan te brengen is en tot ontmenging kan leiden. De keuze voor het juiste vezeltype en de juiste vezellengte hangt af van de toepassing en de afmeting van de grootste toeslagstoffen.

De toepassingsgerichte kunststofvezel wordt steeds veelzijdiger

Door het gebruik van onze Fibrofor®- en Concrix®producten vervallen tijdrovende werkzaamheden zoals het leggen van wapeningsmatten en wapeningsstaven.

Uitgebreide wapeningsconstructies in betondelen (zoals in de prefab) worden aanzienlijk gereduceerd. Daardoor wordt de kwaliteit en de duurzaamheid verhoogd. Door de optimale, driedimensionale verdeling van de vezels wordt het beton tot het oppervlak gewapend. Corrosieproblemen behoren tot het verleden. Betonafspattingen als gevolg van voortgaande carbonatatie en corrosie, zoals bij staalvezelbeton, is uitgesloten.

Korte mengtijden gegarandeerd Uitgebreid onderzoek en producttesten wijzen uit dat de aangepaste kunststofvezels de betonstructuur aanmerkelijk verbeteren. Onze vezels worden in de menger te plekke toegevoegd. Extra mengtijd of aanpassing van het betonrecept is in de meeste gevallen niet nodig.

De betonproductie volgt zoals gewoonlijk via de betonmixer of een betonpomp. Bij al onze vezels is samenballing van de vezels (egelvorming) door het speciale oppervlak ervan, de geometrie en de manier van doseren, vrijwel uitgesloten.

Gedurende het mengproces verdelen de vezels zich gelijkmatig. Er ontstaat een homogene, driedimensionale structuur. De constructieve staalwapening wordt vervangen door zeer sterke, corrosie- en alkalibestendige vezels met een totale lengte van minstens 27 km/m3 beton (of meer, afhankelijk van het type vezel). Onze kunststofvezels zijn chemisch neutraal, inert tegen zuren en reinigingsmiddelen en verrotten niet.


Naam
Fibrofor® Multi 63
Fibrofor® High Grade
Fibrofor® Diamond
Concrix® HS 35
Concrix® ES
Soort
Monofiele microvezel
gefibrileerde microvezel
monifiele macrovezel
bi-componente macrovezel
bi-componente macrovezel
Min. Dosering (kg/m3)
0.9
1.0
1.0
2.5
2.5
Buigsterkte (N/mm2)
> 300
400
> 400
600 - 625 (beste in zijn soort)
600 - 625 (beste in zijn soort)
E-module (N/mm2)
4.000
4.900
9.500
> 11.000 (beste in zijn soort)
> 11.000 (beste in zijn soort)
Lengte (mm)
6
+
++
35
50
Geschiktheid per toepassingsdoel
Buig-treksterkte optimaliseren
0
++
++
+++
+++
Nascheurgedrag optimaliseren
0
+
++
+++
+++
Krimp minimaliseren
+++
++
+
+
+


Besparing op wapening betekent kostenbesparing

Het veelzijdige aanbod van microvezels van Brugg Contec levert een breed toepassingsspectrum op. Met name Fibrofor® High Grade wordt al meerdere jaren wereldwijd succesvol ingezet. Fibrofor® High Grade vezelbeton biedt uitstekende mogelijkheden om staal deels of geheel te vervangen in industriële vloeren, vloerdelen, wanden en bij prefabbeton. Door de homogene verdeling van de vezels wordt de slijtvastheid van het betonoppervlak verhoogd. Vooral bij industrievloeren is dat van groot belang. Een veelvoud aan referentieprojecten bevestigt de duurzaamheid van met Fibrofor® High Grade gewapend beton.

Voor toepassing in de “standaard” betonmortel en monoliet- cementdek- en gietvloeren is Fibrofor® Standard geschikt. De monofiele vezel Fibrofor® Multi is vooral bedoeld voor verbetering van de krimpeigenschappen (dus tegen krimp) en verhoging van de brandwerendheid (bijv. in de tunnelbouw).


Hoogste sterktes waaronder buigtreksterkte

De nationale en internationale voorschriften en eisen aan vezelbeton nemen steeds toe. De ontwikkeling wijst daarom ook duidelijk in de richting van nieuwe kunststofvezels, die gelijke of zelfs betere prestaties kunnen leveren dan staalvezels en tegelijkertijd de reeds bekende voordelen van kunststofvezelbeton leveren.

Daartoe behoren een hoge buigtreksterkte, een gegarandeerd beter nascheur gedrag en zeer goede verwerkingseigenschappen. Om zowel te voldoen aan de kwaliteitseisen als aan de economische voordelen moet de vezeldosering geoptimaliseerd worden.

Bij de ontwikkeling van Concrix® is aan al deze hoge eisen gedacht. Het resultaat was een op polyolefine gebaseerde, wereldwijd gepatenteerde bi-component macro-kunststofvezel, die bestaat uit een kern en een mantel. Concrix® levert een hoge buigtreksterkte en zorgt tegelijk voor een hoge verbondenheid met de betonmatrix.

Referentieprojecten:

Over ons

Convez Benelux BV is een zelfstandig onderdeel van de Scholz Groep (www.scholz-benelux.com) en levert kunststofvezels (de enige met CE-markering!) en betontechnologisch advies.

Bij de kunststofvezels gaat het om:
• Fibrofor®vezels (Multi, High Grade en Diamond)
• Concrix® (ES en HS35)

Toepassingsgebieden voor kunststofvezels in de beton zijn legio. Gedacht kan worden aan vloeren, prefabbetondelen, infrastructuur, spoorfundering, landbouwwegen, industriële vloeren, stallen, buitenverharding, tunnels, havenkades, parkeerdaken, landingsbanen, busterminals, winkelcentra, etcetera.

Convez is voor de Benelux de exclusieve verdeler van de Brugg Contec kunststofvezels.

Brugg Contec (www.brugg-contec.com) is onderdeel van de Brugg Groep (www.brugg.com), een wereldwijd actief bedrijf waaronder 20 bedrijven vallen. Brugg produceert onder meer kabels voor energievoorziening en telecommunicatie, kabelbanen, kranen, leidingen voor transport van gevaarlijke stoffen en netten tegen steenslag en lawines. Bij de Brugg groep werken ongeveer 2000 mensen. De kerncompetentie van Brugg Contec is de productie van kunststofvezels. Al meer dan 30 jaar lang is Brugg Contec actief op het gebied van de kunststofvezeltechnologie en toepassing van kunststofvezels in de beton.


Algemene voorwaarden:

Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Contact

CONVEZ Benelux BV
Nude 54D
NL-6702 DN Wageningen

+31 (0) 317 - 681136
info@convez.eu
www.convez.eu
Linked-in